۱- استفاده از ابزار و وسایل یکبار مصرف تا حد امکان

۲- امکان استفاده از توربین های یکبار مصرف در صورت در خواست بیمار

۳- دستگاه اتو کلاو کلاس B جهت استریلیزاسیون کامل وسایل

۴- شستوشوی وسایل با دستگاه ULTRASONIC CLEANER قبل از انجام استریل با اتو کلاو.

۵- دستگاه رادیو گرافی پیشرفته دیجیتال DEGOTZEN .

۶- دستگاه APEX LOCATOR برای اندازه گیری دیجیتال طول ریشه در حین درمان ریشه خصوصا در خانمهای باردار و کسانی که امکان رادیو گرافی با اشعه ندارند.

۷- استفاده از دستگاه ROTARY برای انجام درمان ریشه در زمان کوتاهتر.

۸- دوربین فیلم برداری داخل دهان برای مشاهده کامل مراحل قبل حین و پس از درمان توسط بیمار.

۹- دستگاه سفید کننده دندان OFFICE BLEACHING .

۱۰- استفاده از دستگاه جرمگیری اولتراسونیک پیزون (جدیدترین نسل دستگاههای جرمگیری).